Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 

Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest jedną z form wsparcia przewidzainych w ramach projektu "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie".

 

Uczestnik Projektu u którego podczas procesu IPD (Indywidualny Plan Działania) doradca zawodowy zdiagnozuje odpowiednie predyspozycje/zdolności, może starać się o uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 26 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

 

Uczestnik podczas tej formy wsparcia z pomocą doradcy ds. biznesu stworzy biznesplan oraz zdobędzie niezbędną wiedzę do rozpoczęcia własnej działalności. 

 

Szczegóły wsparcia zostały opisane w regulaminie.

 

Pobierz komplet dokumentów wymaganych do złożenia biznesplanu.

image ZaAE._3_Wniosek_o_przyznanie_dotacji_na_zaAEoAenie_dziaAEalnoAyci_gospodarczej.docx Pobierz
image ZaAE._4_Wzyr_biznesplanu.doc Pobierz
image ZaAE._5_Karta_oceny_merytorycznej_biznesplanu.doc Pobierz
image ZaAE._8_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis.xlsx Pobierz
image ZaAE._9_OAywiadczenie_Uczestnika_Projektu_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis_.docx Pobierz
image ZaAE._10_OAywiadczenie_o_powiOzaniach_na_potrzeby_de_minimis.xlsx Pobierz
image ZaAE._11_Wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_biznesplanu.docx Pobierz
image ZaAE._12_Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.docx Pobierz
image ZaAE._13_OAywiadczenie_zgody_maAEAonka_UP.doc Pobierz
image ZaAE._14_OAywiadczenie_zgody_maAEAonka_poruczyciela.doc Pobierz
image ZaAE._15_OAywiadczenia_o_niepozostawaniu_w_zwiOzku_maAEAeAIskim.doc Pobierz
image ZaAE._16_ZaAywiadczenie_zakAEadu_pracy_o_wysokoAyci_dochodu_Poruczyciela.docx Pobierz
image ZaAE._17_OAywiadczenie_poruczyciela_o_dochodach.docx Pobierz
image ZaAE._18_OAywiadczenie_o_niekaralnoAyci_za_przestupstwa_gospodarcze.docx Pobierz
image ZaAE._19_Wzyr_umowy_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego.doc Pobierz
image ZaAE._20_OAywiadczenie_PS.docx Pobierz
image ZaAE._1_OAywiadczenie_UP.docx Pobierz
image ZaAE._2_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_szkoleniowo-doradczego.docx Pobierz
image Regulamin_dotacje_na_zakAEadanie_dziaAEalnoAyci_gospodarczej_1_marca_2019.doc Pobierz
image ZaAE._6_OAywiadczenie_o_statusie_podatnika_VAT__od_1_marca_2019.docx Pobierz
image ZaAE._7_Umowa_o_udzielenie_dotacji_na_zaAEoAenie_dziaAEalnoAyci_gospodarczej_1_marca_2019.doc Pobierz

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość