Subsydiuj zatrudnienie

 

Subsydiowane zatrudnienie – to finansowa forma wsparcia dla pracodawcy, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych na zatrudnienie pracownika ( dla przedsiębiorstwa jest to pomoc de minimis)

 

W ramach dofinansowania pokrywamy wydatki związane z płacami pracowników, w tym wynagrodzenie brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie
społeczne. Refundujemy koszty zatrudnienia pracownika do wysokości ok 3000 złotych brutto przez okres 3 miesięcy przy zatrudnieniu na minimum 6 miesięcy.

image rpo_subs_zal._3_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf Pobierz
image rpo_subs_zal._OAywiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.docx Pobierz
image rpo_subs_wniosek_pracodawcy.pdf Pobierz

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość