Przyjmij stażystę

 

Staż może zostać zrealizowany na okres od 3 do 4 miesięcy w oparciu o umowę trójstronną, zwierającą wniosek stażowy wraz z programem realizacji. Celem stażu jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności, niezbędne do wykonywania zawodu, do którego posiadana odpowiednie predyspozycje. 

 

W ramach realizacji projektu pracodawca otrzymuje:

 

  • możliwość przeszkolenia oraz poznania potencjalnego przyszłego pracownika
  • zwolnienie z wszelkich opłat związanych z przyjęciem stażysty
  • refundacje dodatku dla opiekuna stażu w wysokości 500zł

 

W okresie odbywania stażu uczestnikowi przysługuje:

 

  • wypłata stypendium stażowego w kwocie 1017,40zł
  • ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe
  • zwrot kosztów dojazdów, badań lekarskich oraz opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7

 


Pliki do pobrania:

image Wniosek_program_staAu.docx Pobierz

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość