Spawacz

Zawody DEFICYTOWE i NADWYŻKOWE w Małopolsce Prognoza 2019

 

Stopa bezrobocia w Małopolsce jest rekordowo niska – jedynie 4,7% osób aktywnych zawodowo pozostaje bez pracy. Przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia zwracają uwagę, że w rejestrach urzędów pracy pozostają obecnie osoby najtrudniejsze do aktywizacji zawodowej: długotrwale bezrobotni, osoby które z jakiś przyczyn nie chcą wrócić na rynek pracy lub nie posiadające aktualnie pożądanych kwalifikacji zawodowych.

 

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym zmienia się również zapotrzebowanie pracodawców w zakresie ilości i kwalifikacji pracowników. Z punktu widzenia osoby poszukującej zatrudnienia lub planującej zmianę pracy na największą uwagę zasługują takie zawody, w których liczba ofert pracy przekracza znacznie liczbę osób posiadających kwalifikacje niezbędne do jej podjęcia. W takich zawodach znalezienie pracy jest relatywnie najłatwiejsze.

 

Według informacji zebranych przez ekspertów serwisu Barometr Zawodów (www.barometrzawodow.pl) w roku 2019 w Małopolsce zawodami deficytowymi, czyli takimi, na które zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a ilość pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i posiadających odpowiednie kwalifikacje będzie niewielka, będą:

betoniarze i zbrojarze

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

cieśle i stolarze budowlani

dekarze i blacharze budowlani

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

fizjoterapeuci i masażyści

fryzjerzy

inżynierowie budownictwa

kelnerzy i barmani

kierowcy autobusów

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

kierownicy budowy

kosmetyczki

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

kucharze

lekarze

magazynierzy

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

murarze i tynkarze

nauczyciele praktycznej nauki zawodu

nauczyciele przedmiotów zawodowych

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

operatorzy obrabiarek skrawających

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

piekarze

pielęgniarki i położne

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

spedytorzy i logistycy

szefowie kuchni

ślusarze

 

 

Natomiast zawody, w których według ekspertów serwisu Barometr Zawodów, liczba ofert pracy będzie w kolejnym roku zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, czyli tzw. zawody zrównoważone to:

administratorzy stron internetowych

agenci ubezpieczeniowi

akustycy i realizatorzy dźwięku

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych

animatorzy kultury i organizatorzy imprez

architekci i urbaniści

architekci krajobrazu

archiwiści i muzealnicy

asystenci w edukacji

bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej

biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy

ceramicy przemysłowi

cukiernicy

dentyści

diagności samochodowi

dziennikarze i redaktorzy

farmaceuci

filolodzy i tłumacze

filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy

floryści

fotografowie

geodeci i kartografowie

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy

górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

graficy komputerowi

inspektorzy nadzoru budowlanego

instruktorzy nauki jazdy

instruktorzy rekreacji i sportu

inżynierowie chemicy i chemicy

inżynierowie elektrycy i energetycy

inżynierowie inżynierii środowiska

inżynierowie mechanicy

kamieniarze

kierowcy samochodów osobowych

kierownicy ds. logistyki

kierownicy ds. produkcji

kierownicy ds. usług

kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu

kierownicy sprzedaży

kierownicy w instytucjach społecznych i kultury

lakiernicy

listonosze i kurierzy

logopedzi i audiofonolodzy

masarze i przetwórcy ryb

mechanicy maszyn i urządzeń

meteorolodzy, geolodzy, geografowie

monterzy elektronicy

monterzy konstrukcji metalowych

monterzy maszyn i urządzeń

monterzy okien i szklarze

nauczyciele języków obcych i lektorzy

nauczyciele nauczania początkowego

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

nauczyciele przedszkoli

nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych

obuwnicy

ogrodnicy i sadownicy

operatorzy aparatury medycznej

operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych

operatorzy maszyn włókienniczych

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych

opiekunki dziecięce

optycy i pracownicy wytwarzający protezy

pedagodzy

plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków

pomoce kuchenne

pomoce w gospodarstwie domowym

pozostali specjaliści edukacji

pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej

pracownicy ds. budownictwa drogowego

pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych

pracownicy ds. jakości

pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp

pracownicy ds. techniki dentystycznej

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych

pracownicy myjni, pralni i prasowalni

pracownicy obsługi ruchu szynowego

pracownicy ochrony fizycznej

pracownicy poczty

pracownicy poligraficzni

pracownicy przetwórstwa metali

pracownicy przetwórstwa spożywczego

pracownicy służb mundurowych

pracownicy socjalni

pracownicy sprzedaży internetowej

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy

pracownicy usług pogrzebowych

pracownicy zajmujący się zwierzętami

prawnicy

projektanci wzornictwa przemysłowego

przedstawiciele handlowi

psycholodzy i psychoterapeuci

ratownicy medyczni

recepcjoniści i rejestratorzy

robotnicy leśni

robotnicy obróbki skóry

rolnicy i hodowcy

rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych

sekretarki i asystenci

socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych

specjaliści administracji publicznej

specjaliści ds. finansowych

specjaliści ds. organizacji produkcji

specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży

specjaliści ds. rynku nieruchomości

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki

specjaliści rolnictwa i leśnictwa

specjaliści technologii żywności i żywienia

specjaliści telekomunikacji

sprzątaczki i pokojowe

sprzedawcy i kasjerzy

tapicerzy

technicy budownictwa

technicy informatycy

technicy mechanicy

weterynarze

windykatorzy

wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych

zaopatrzeniowcy i dostawcy

 

 

Natomiast grupą zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie zatrudnienia jest najtrudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie pracodawców oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania, zgodnie z prognozami Barometru Zawodów na 2019 rok w Małopolsce, będą ekonomiści oraz pracownicy administracyjni i biurowi.

 

Planując ścieżkę kariery, wejście lub powrót na rynek pracy, zmianę pracy, zmianę lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, warto brać pod uwagę aktualne informacje z rynku pracy, w szczególności w obszarze prognozowanych zmian w popycie pracodawców na zawody i kwalifikacje. Posiadanie aktualnie pożądanych na rynku pracy umiejętności jest najlepszym punktem wyjścia do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

Monika Ulatowska

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość