Zalety szkoleń on-line

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń on-line?

 

Szkolenia on-line nazywane również webinarem lub e-learningiem są obecnie bardzo dostępną i coraz chętniej wykorzystywaną formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W czasach powszechnej dostępności przenośnych urządzeń elektronicznych i szybkiego Internetu z powodzeniem zastępują szkolenia stacjonarne, prowadzone w sposób tradycyjny np. przez trenera w sali wykładowej. Dynamicznemu rozwojowi tej formy szkoleń sprzyja również okres pandemii, w którym wiele aktywności przenoszonych jest do sieci.

Podstawową cechą szkoleń on-line jest przekazywanie wiedzy i umiejętności za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu. Szkolenie takie można zatem odbyć z każdego miejsca, również z domu, pod warunkiem posiadania komputera, tableta lub smartfona i łącza internetowego. Szkolenia on-line, w zależności od rodzaju i zakresu szkolenia oraz potrzeb uczestników i trenera, mogą być skierowane do grup uczestników lub do odbiorców indywidualnych.

Dla osób, które preferują bezpośredni kontakt z trenerem zdecydowanie bardziej atrakcyjne będą szkolenia on-line synchroniczne, czyli odbywające się w czasie rzeczywistym (na żywo). Podczas takiego szkolenia uczestnicy korzystają z platformy szkoleniowej w tym samym czasie, mają stały kontakt z trenerem oraz między sobą. Taka organizacja szkolenia pozwala uczestnikom na bieżąco komunikować się, zadawać pytania czy omawiać problematyczne zagadnienia oraz działa motywująco i dyscyplinująco, gdyż ustalone są konkretne zasady organizacyjne obowiązujące wszystkich uczestników, w szczególności godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz ewentualnych przerw. Istotnym atutem szkoleń grupowych w czasie rzeczywistym jest możliwość współpracy uczestników, będąca okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń i doświadczeń, a nadzór i wsparcie trenera, z którym można komunikować się werbalnie i wizualnie, podnosi motywację i ułatwia przyswajanie wiedzy.

Z kolei szkolenia on-line asynchroniczne polegają na udostępnieniu zasobu wiedzy za pośrednictwem Internetu, z których uczestnik może korzystać w dowolnym miejscu i czasie bez kontaktu z trenerem w czasie rzeczywistym. Taka forma szkolenia on-line jest odpowiednia dla osób bardziej zdyscyplinowanych i samodzielnych, zorientowanych „zadaniowo”, które wolą odbyć szkolenie w nieregularnych godzinach bądź dowolnie rozłożyć je w czasie. Najczęściej szkolenia takie udostępnione są na platformach internetowych lub na płytach CD, screencastach, nagraniach audio i/lub video i w formie prezentacji. Zwykle organizatorzy szkoleń umożliwiają konsultacje z trenerem poprzez przesłanie zapytania drogą emailową lub poprzez czat, jednak taka forma zajęć co do zasady ogranicza się do samodzielnej pracy uczestnika pozostawiając mu dużą swobodę. Atutem wskazywanym przez uczestników takich szkoleń jest również brak presji grupy, możliwość przyswajania wiedzy zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, co minimalizuje stres towarzyszący nauce.

Bez względu na formę szkolenia on-line organizatorzy wystawiają certyfikaty uczestnictwa lub ukończenia szkolenia. Mają one tak samo wysoką wartość jak certyfikaty szkoleń stacjonarnych i w takim samym stopniu poświadczają nabyte umiejętności.

Zalety szkoleń on-line:

  • Bezpieczeństwo - w okresie pandemii niewątpliwą zaletą jest możliwość odbycia szkolenia w tzw. izolacji społecznej, bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura, unikając spotkań w dużej grupie nieznanych osób.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy – w przypadku szkoleń on-line nie tracimy czasu ani nie płacimy za dojazdy na miejsce szkolenia.
  • Niższa cena – koszt szkolenia on-line jest zwykle znacznie niższy niż jego stacjonarnego odpowiednika.
  • Łatwość w użytkowaniu – większość szkoleń on-line zorganizowana jest w bardzo przystępny sposób, na przyjaznych i intuicyjnych interfejsach, prostych w obsłudze platformach zapamiętujących postępy uczestnika, nie wymagają znajomości specjalistycznego oprogramowania.
  • Możliwość powtórki materiału – uczestnik może wielokrotnie wracać do materiałów udostępnianych w ramach szkolenia on-line lub utrwalać je w celu powtórek na własnym sprzęcie.
  • Wygoda i elastyczność – uczestnik swobodnie decyduje gdzie, kiedy i ile czasu poświęca na szkolenie, które jest dostępne z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
  • Szybki dostęp do wiedzy i do nowości – nie ma konieczności czekania na zebranie się grupy szkoleniowej.

 

Wady szkoleń on-line:

  • Wymagają większej samodyscypliny, zorientowania na cel jakim jest ukończenie szkolenia.
  • Brak relacji społecznych, interakcji.

 

 

Obecnie na rynku dostępna jest cała gama szkoleń w realizowanych formule on-line. Najwięcej ofert tradycyjnie pojawia się z zakresu nauki języków obcych, obszaru programowania IT, księgowości, zarządzania kadrami i płacami, zarządzania projektami, marketingu internetowego.

Przed wyborem konkretnego szkolenia warto sprawdzić szczegółowo program i ilość realizowanych godzin dydaktycznych oraz dopytać o dostępność wersji próbnej lub demo, co może ułatwić decyzję o podjęciu szkolenia. Warto również zwrócić uwagę na profil działalności firmy organizującej szkolenie – na jej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz czy posiada kadrę wyspecjalizowanych trenerów. Uwiarygadniające są również referencje i pozytywne opinie dotychczasowych uczestników. Dodatkowym atutem może być objecie szkolenia dofinansowaniem z projektów unijnych, co pozwoli na spore oszczędności.

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość