Wyniki oceny biznesplanów

Wyniki oceny biznesplanów

 

Szanowni Państwo, przedstawiamy listę rankingową biznesplanów, które otrzymują dotację, tj. uzyskały łącznie minimum 70 punktów ogółem (średnia arytmetyczna z dwóch ocen) oraz minimalną ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny (średnia arytmetyczna z dwóch ocen).

 

Numer Państwa biznesplanu jest tożsamy z numerem umowy o wsparcie szkoleniowo- doradcze.

 

O wynikach oceny biznesplanu (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym) każdy Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (e-mail).

 

 

Numer wniosku Średnia punktów
9/WSD/RPO/2018/WF 100
11/WSD/RPO/2018/WF 96
3/WSD/RPO/2018/WF 95
1/WSD/RPO/2018/WF 94,5
10/WSD/RPO/2018/WF 93
5/WSD/RPO/2018/WF 90
8/WSD/RPO/2018/WF 87,5
4/WSD/RPO/2018/WF 87
2/WSD/RPO/2018/WF 84
7/WSD/RPO/2018/WF 80

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość