Wiosna na rynku pracy

Wiosna na rynku pracy

 

Informacje o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym nie wpływają jeszcze na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. To wciąż doskonała sytuacja dla pracowników i osób poszukujących pracy: wzrasta zatrudnienie i wzrastają wynagrodzenia, a ofert pracy wciąż jest bardzo dużo, mimo lekkiego spadku ich ilości zanotowanego przez urzędy pracy.

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w kwietniu 2019 wyniosła w Polsce 5,6% i w stosunku do marca b.r. spadła o 0,3%.

 

Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy na terenie kraju utrzymuje się poniżej psychologicznej granicy 1 miliona i wynosi 938,3 tys.

 

Zgodnie z opinią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na mniejszą ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kwietniu b.r. wpłynął spadek nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost odpływu bezrobocia związany z przyspieszeniem prac sezonowych w takich branżach jak budownictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo.

 

Jednak nie w całym kraju sytuacja jest tak pozytywna. Podczas gdy w większości regionów kraju brakuje rąk do pracy to wciąż na mapie Polski można znaleźć powiaty z bardzo wysoką stopą bezrobocia. Wśród nich przodują: powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim z bezrobociem rejestrowanym na poziomie 23,2% i powiat braniewski w województwie warmińsko-mazurskim z 20,4%.

 

Świetna koniunktura gospodarcza i malejące zasoby pracowników powodują wzrost płac. Z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 wzrosło o 7,1% w stosunku kwietnia 2018 i wynosi obecnie 5186,12 zł.

 

Natomiast minimalne miesięczne wynagrodzenie ustalone obecnie na poziomie 2250 zł ma wzrosnąć w 2020 roku, zgodnie z deklaracjami Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do poziomu 2450 zł., co oznaczałoby podniesienie stawki godzinowej za pracę do 16 zł.

 

W województwie małopolskim sytuacja na rynku pracy jest dla pracowników i poszukujących pracy również bardzo korzystna. Na koniec kwietnia br. poziom bezrobocia rejestrowanego wyniósł 4,5% i w stosunku do marca zmniejszył się o 0,3%. Pod względem poziomu bezrobocia Małopolska znajduje się niezmiennie w czołówce kraju, za województwami wielkopolskim - 3% i śląskim - 4,2%.

 

W kwietniu 2019 w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowanych było ogółem 69093 osób bezrobotnych - o 3,3 tys. osób mniej niż w marcu b.r. oraz o 7,4 tys. osób mniej niż w kwietniu 2018 roku.

 

Tak jak sytuacja na rynku pracy nie jest jednorodna w całym kraju, tak i w województwie małopolskim są regiony bardzo zróżnicowane pod względem ilości osób bezrobotnych.

 

Najniższy udział bezrobotnych w ogóle osób aktywnych zawodowo ma miejsce w Krakowie - 2,4% i powiecie myślenickim - 2,8%. Najwyższa stopa bezrobocia odnotowywana jest niezmiennie w powiatach dąbrowskim – 10,6% i tatrzańskim – 9%.

Pozytywną informacją jest jednak to, że w całym województwie jedynie w Krakowie wartość stopy bezrobocia była taka jak w poprzednim miesiącu, natomiast w pozostałych powiatach spadła, a najbardziej we wspomnianym powiecie dąbrowskim - o 0,6%.

 

Zgodnie z diagnozą ekspertów Barometru Zawodów obecnie w skali całego województwa małopolskiego największy niedobór pracowników występuje w specjalnościach (w ujęciu alfabetycznym):

 

 

 • Blacharze i lakiernicy samochodów
 • Brukarze
 • Cieśle i stolarze budowlani
 • Cieśle i dekarze budowlani
 • Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • Fizjoterapeuci i masażyści
 • Fryzjerzy
 • Inżynierowie budownictwa
 • Kelnerzy i barmani
 • Kierowcy autobusów
 • Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • Kierownicy budowy
 • Kosmetyczki
 • Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • Kucharze
 • Lekarze
 • Magazynierzy
 • Mechanicy pojazdów samochodowych
 • Monterzy instalacji budowlanych

 

 

 • Murarze i tynkarze
 • Nauczyciele
 • Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • Operatorzy obrabiarek skrawających
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Piekarze
 • Pielęgniarki i położne
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
 • Robotnicy budowlani
 • Robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • Samodzielni księgowi
 • Spawacze
 • Spedytorzy i logistycy
 • Szefowie kuchni
 • Ślusarze

 

 

Natomiast zawody nadwyżkowe czyli takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców, zostały obecnie zdiagnozowane przez Barometr Zawodów jedynie dwa:

 • pracownicy administracyjni i biurowi
 • ekonomiści

 

Pozytywnie brzmią również informacje Urzędu Statystycznego w Krakowie o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw w Małopolsce, które wyniosło w kwietniu 2019 roku 5093,52 zł. W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku  oznacza to wzrost aż o 8,7%, czyli wyższy niż przeciętnie w całym kraju.

 

Monika Ulatowska

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość