Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Polsce bez zmian, w województwie Małopolskim wciąż spada

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w październiku br. 5,1%, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej.  Dla porównania w październiku 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,7%.

 

Natomiast liczba bezrobotnych w październiku br., w stosunku do danych z września br., nieznacznie spadła - o 9 287 osób w skali kraju.

 

O ile stopa bezrobocia mierzona w całym kraju utrzymuje się na stabilnym poziomie 5,1%, o tyle w województwie małopolskim zarejestrowanych bezrobotnych wciąż ubywa. W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym województwie wyniosła jedynie 4%, a w rejestrach małopolskich urzędów pracy pozostawało już tylko 61 123 osoby. Jednak również w Małopolsce zaznacza się wyraźna malejąca tendencja dynamiki spadków w statystykach urzędów pracy.

 

Poziom stopy bezrobocia w województwie Małopolskim należy do najniższych w kraju. W statystykach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nasz region znajduje się na trzecim miejscu za województwami wielkopolskim i śląskim ze stopą bezrobocia na poziomie odpowiednio 2,8% i 3,6%.

Najwyższy poziom stopy bezrobocia występuje w województwie warmińsko-mazurskim – 8,6%.

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość