q&a

Q&A Pomoc finansowa dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

 

1. Za jaki okres można wnioskować o wsparcie finansowe?


Wsparcie finansowe jak wskazano w regulaminie przyznawane jest na okres 3 miesięcy. Liczy
się dzień złożenia wniosku. 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że pomoc może być przyznana podmiotom, które nie
przekroczyły 18 miesięcznego okresu trwałości wynikającego z umowy dotacji. Zatem
ostatnim dniem do jakiego można ubiegać się o pomoc jest dzień, w którym upływa 18 m-cy
liczone od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

2. O jaka kwotę mogą się ubiegać podmioty, którym okres trwałości upływa wcześniej niż 3 miesiące, na które przyznawana jest pomoc?


Zgodnie z regulaminem, jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej danego podmiotu
upływa w trakcie 3 miesięcznego okresu, za jaki podmiot stara się o wsparcie pomostowe, to
dofinasowanie przyznane będzie proporcjonalnie. Podmiot otrzyma dofinasowanie równe
liczbie dni jakie pozostały mu do upływu okresu 18m-cy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej.


3. Na co można przeznaczyć środki?


Przeznaczenie środków jest wskazane w regulaminie w pkt. II.4. Pod pojęciem Inne nie należy
ujmować zakupu materiałów i towarów, które później są odsprzedawane do klienta.


4. W jakim okresie należy wydatkować środki?


Środki należy wydać w okresie do 3 m-cy od ich otrzymania, ale maksymalnie do dnia w
którym upływa okres trwałości wynikający z umowy dotacji. Jeszcze raz podkreślamy, iż jest
to ostatni dzień, w którym mija termin 18-c-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość