Nadchodzą zmiany na rynku pracy

Nadchodzą zmiany na rynku pracy

Jak przygotować się do zmian na rynku pracy

 

Na rynku pracy od długiego czasu trwa hossa. Niemal co miesiąc Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informują o kolejnych rekordowo niskich stopach bezrobocia. Poszukujący zatrudnienia są w świetnej sytuacji mogąc przebierać w rosnącej liczbie ofert pracy, pracownicy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia i pozapłacowe dodatki, z kolei pracodawcy biją na alarm, uzasadniając, że niedobór rąk do pracy ogranicza rozwój przedsiębiorstw i posiłkują się zatrudnianiem cudzoziemców z coraz to bardziej odległych krajów. Natomiast ekonomiści i eksperci rynku pracy zastanawiają się jak długo jeszcze taka sytuacja może potrwać.

 

Cykle gospodarcze mają charakter koniunkturalny, po wzrostach następują spadki, i w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest to zjawisko naturalne. Trudno natomiast przewidzieć jak długi i głęboki będzie kolejny cykl oraz kiedy dokładnie nastąpi i jakie skutki gospodarczo-społeczne z niego wynikną.

 

Globalizacja spowodowała, że obecnie gospodarka światowa to system naczyń połączonych i żaden kraj nie pozostaje neutralny gospodarczo ani niewrażliwy na wpływy koniunktury globalnej. Dlatego chcąc przewidzieć trendy gospodarcze w Polsce, a co za tym idzie zmiany na rynku pracy, należy przyglądać się z uwagą aktualnej sytuacji w gospodarczych mocarstwach takich jak USA i Chiny oraz w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności u naszych głównych partnerów handlowych: w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Francji, Włoszech.

 

Niestety niezmiennie od kilku miesięcy coraz więcej sygnałów o recesji dociera z różnych stron świata, a z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że polski przemysł również mocno wyhamowuje – bardziej niż przewidywali ekonomiści. Rośnie również inflacja. Można zatem wnioskować, że hossa na rynku pracy powoli kończy się i nieuchronnie nadchodzi czas, w którym nastąpi spadek zatrudnienia. Nawet jeśli bezrobocie nie wzrośnie lawinowo to pracodawcy będą mniej chętnie zatrudniać i oferować niższe niż dotychczas wynagrodzenia.

 

Jak przygotować się na trudniejsze czasy na rynku pracy?

 

Najlepszym sposobem, aby zapewnić sobie silną pozycję na rynku pracy, a co za tym idzie pewność zatrudnienia i wynagrodzenia w czasie recesji, są oczywiście wysokie i aktualnie poszukiwane kwalifikacje zawodowe. Nawet jeżeli nie uchronią one przed zwolnieniem z pracy to zagwarantują szybsze znalezienie nowej posady.

 

W tym celu warto na bieżąco analizować swoje zawodowe atuty i ewentualne ich braki  w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy oraz śledzić prognozy jakie zawody, specjalizacje i umiejętności będą istotne w dłuższej perspektywie czasu – tak aby móc w porę zareagować na potrzeby pracodawców uzupełniając lub zmieniając zakres swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

Diagnozę swoich atutów i słabości w obszarze kwalifikacji zawodowych i umiejętności można przeprowadzić samodzielnie lub z doświadczonym doradcą zawodowym. Doradca zawodowy ma tą przewagę, że jest w swojej ocenie bardziej obiektywny oraz ma wiedzę i narzędzia aby sprawdzić indywidualne predyspozycje w kierunku konkretnych kwalifikacji. Doradców zawodowych można znaleźć m.in. w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, agencjach pracy, instytucjach, które realizują projekty unijne w obszarze rynku pracy.

 

Po rozpoznaniu swoich atutów i braków oraz potrzeb rynku pracy zdecydowanie łatwiej będzie podjąć decyzję co do zakresu uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Obecnie dostępność rozmaitych usług w zakresie rynku pracy jest powszechna i przy niewielkim zaangażowaniu czasu, często bezpłatnie, możliwa jest nawet całkowita zmiana profilu zawodowego lub zdobycie dodatkowych umiejętności, na które jest lub będzie popyt wśród pracodawców.

Instytucje rynku pracy, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe i firmy komercyjne oferują nie tylko szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, studia podyplomowe odbywające się stacjonarnie, ale również uczestnictwo w platformach e-learningowych czy wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach. Na szczególną uwagę zasługują projekty szkoleniowe realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej, gdzie wiele form wsparcia jest bezpłatnych lub odpłatnych tylko częściowo.

 

Dobrym przykładem na wsparcie dla osób chcących podnieść lub zmienić kwalifikacje jest projekt „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”, w ramach którego uczestnicy mogą liczyć m.in. na zindywidualizowane profesjonalne doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia i kursy zawodowe.

 

Warto pamiętać, że zmiany na rynku pracy to nie tylko efekt wzrostów i spadków koniunktury gospodarczej, rynek pracy zmienia się ustawicznie wraz z rozwojem technologii, automatyzacją i tak naprawdę pewne jest jedynie to, że w przyszłości będzie wymagać od pracowników jeszcze większej elastyczności, cyklicznego zwiększania kompetencji, systematycznego poszerzania umiejętności oraz sporej dawki autopromocji.

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość