Dlaczego warto podnosić kwalifikacje zawodowe?

 

 

Dlaczego warto podnosić kwalifikacje zawodowe?

 

Po okresie transformacji nastąpiła w Polsce bardzo gwałtowna zmiana w postrzeganiu pracy i życia zawodowego. Wcześniej obowiązywał model, w którym występowały trzy kolejne etapy: 

 

  • przedzawodowy: nauka i zdobywanie zawodu,
  • zawodowy: działalność zawodowa/praca, która przez cały okres aktywności zawodowej odbywała się w ramach jednego wyuczonego zawodu, często w jednym przedsiębiorstwie,
  • postzawodowy: emerytura.

 

Rzeczywistość dzisiejszej gospodarki wolnorynkowej to ogromne tempo zmian cywilizacyjnych, rozwój nowoczesnych technologii i szybkość przepływu informacji, zmienność cykli gospodarczych. Te wszystkie elementy wpływają bezpośrednio na rynek pracy, który również stał się zmienny i dynamiczny. W bardzo szybkim tempie pojawiają się nowe zawody i nowe specjalizacje, nowe urządzenia i nowe umiejętności. Dawny model „nauka-praca-emerytura” odszedł do lamusa, a obecnie obowiązuje zasada „kto stoi w miejscu, ten się cofa”. Naturalną koniecznością stało się ciągłe podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności, poszerzanie kompetencji czy nawet zmiana zawodu kilkukrotnie w okresie życia zawodowego.

 

Wśród wielu pracowników wciąż niestety pokutuje mit, że inwestycja w rozwój zawodowy jest zarezerwowana dla stanowisk kierowniczych. Tymczasem jak wskazują pracodawcy elastyczność pracownika, chęć uczenia się i otwartość na zmiany to, obok doświadczenia zawodowego, najwyżej doceniane przez nich cechy współczesnych pracowników. Dynamiczne zmiany na rynku powodują, że nawet w przypadku lokalnych przedsiębiorstw zakres zadań i charakter pracy w obszarze jednego stanowiska nie jest stały i może zmieniać się w krótkim czasie.

 

Tymczasem eksperci rynku pracy podkreślają, że przyczyną poszukiwania pracowników jest nie tylko zwiększony obecnie popyt na produkty i usługi przedsiębiorstw lecz brak niezbędnych kompetencji u już zatrudnionych pracowników: tylko 38% badanych pracodawców potwierdza, że posiada zasoby kompetencyjne do realizacji swoich celów biznesowych. Wskazuje to na wciąż dużą lukę w dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Obecnie polski rynek pracy znajduje się w fazie rynku pracownika, co oznacza, że popyt na pracowników jest większy niż ich podaż. W takiej sytuacji znalezienie pracy czy jej zmiana nie jest wielkim wyzwaniem. Jednakże należy brać pod uwagę, że koniunktura gospodarcza może się pogorszyć a w ślad za tym zmieni się również sytuacja na rynku pracy. Wówczas, w bardziej konkurencyjnym otoczeniu, takie cechy jak gotowość do zmian i do podnoszenia kwalifikacji mogą okazać się kluczowe dla utrzymania pracy, jej zmiany, awansu czy wynegocjowania lepszych warunków zatrudnienia.

 

Podnoszenie kwalifikacji ułatwia:

·         wejście na rynek pracy i utrzymanie się na nim

·         zmianę pracy na bardziej odpowiadającą oczekiwaniom i potrzebom

·         awans lub zmianę stanowiska

·         negocjacje warunków zatrudnienia

·         stabilność zatrudnienia w okresach dekoniunktury gospodarczej

 

 

Gdzie podnosić kwalifikacje zawodowe?

 

Wraz ze zmianami w podejściu do życia zawodowego i rozkwitem pojęcia „kariera zawodowa” rozwinęło się wiele form tzw. kształcenia ustawicznego, które obejmuje nie tylko szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, studia podyplomowe odbywające się stacjonarnie, ale również uczestnictwo w platformach e-learningowych czy wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach.

W zakresie podnoszenia kwalifikacji można obecnie korzystać z bardzo szerokiej oferty:

  • ·         instytucji edukacyjnych (szkoły i uczelnie – publiczne i niepubliczne)
  • ·         firm szkoleniowych
  • ·         instytucji rynku pracy (urzędy pracy, hufce pracy, agencje pracy)
  • ·         organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, związki).

Instytucje i firmy realizują wiele form kształcenia dedykowanego dla niemal wszystkich grup zawodowych, w zakresie zarówno kompetencji twardych (np. obsługa komputera i oprogramowania, języki obce, wiedza i umiejętności specjalistyczne z zakresu konkretnego zawodu, prowadzenie pojazdów), jak i kompetencji miękkich (np. komunikatywność, kreatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole). 

 

Na szczególną uwagę zasługują projekty szkoleniowe realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej, gdzie wiele form wsparcia jest bezpłatnych lub odpłatnych tylko częściowo.

 

Jeszcze nigdy dostępność rozmaitych usług doradczych w zakresie rynku pracy oraz szkoleń, kursów, warsztatów nie była tak powszechna jak obecnie. Przy niewielkim zaangażowaniu czasu i często bezpłatnie możliwa jest zmiana profilu zawodowego lub zdobycie dodatkowych umiejętności, które są aktualnie pożądane na rynku pracy.

 

Od czego zacząć?

 

Podnoszenie kwalifikacji to proces, który ma prowadzić do rozwoju zawodowego i jednocześnie poprawić pozycję na rynku pracy. Najlepiej go zatem rozpocząć od gruntownej analizy własnych możliwości, potrzeb i oczekiwań oraz zbadania bieżących i przyszłych potrzeb pracodawców.

Wbrew pozorom taka diagnoza sytuacji nie jest łatwa. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest spotkanie z doświadczonym doradcą zawodowym, który ma umiejętności i narzędzia aby sprawdzić indywidualne predyspozycje w kierunku konkretnych kwalifikacji oraz posiada aktualną wiedzę na temat lokalnego rynku pracy. Nie jest to oczywiście konieczne, ale z pewnością obiektywna opinia ułatwi wybór ścieżki kariery i ustrzeże przed ewentualnymi błędami.

 

Przez ostatnie lata sytuacja na rynku pracy zmieniła się bezpowrotnie. Należy zaakceptować częste zmiany w zapotrzebowaniu na różne kwalifikacje, a w sytuacji gdy reorientacja zawodowa staje się normą, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i zmiana kompetencji to najlepsza inwestycja w siebie.

 

Monika Ulatowska

 

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość