Czy warto wyjeżdżać do pracy za granicę?

Czy warto wyjeżdżać do pracy za granicę?

 

Sytuacja na rynku pracy wciąż się poprawia. W czerwcu b.r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnotowało kolejny rekordowy spadek stopy bezrobocia do poziomu 5,3%.

 

Ofert pracy co prawda nieznacznie ubywa, ale w większości branż wciąż jest ich więcej niż kandydatów do pracy. Pracodawcy alarmują, że obecnie największą barierą rozwoju przedsiębiorstw stał się brak rąk do pracy. Sytuację w wielu branżach ratują jedynie pracownicy z Ukrainy, Białorusi a coraz częściej konieczne jest rekrutowanie pracowników z tak egzotycznych miejsc jak Wietnam, Nepal czy Indie.

 

Od długiego czasu rosną również pensje. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wyniosło w maju br. 5057,82 zł, a zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najniższe wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć od stycznia 2020 roku z obecnych 2250 zł do 2450 zł.

 

Wydawałoby się, że przy tak korzystnej dla pracowników sytuacji na rynku pracy i utrzymującym się wzroście gospodarczym niemal każdy może znaleźć optymalną posadę jednak wciąż duża grupa Polaków decyduje się na zatrudnienie za granicą. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że obecnie nawet 2 mln naszych rodaków przebywa poza granicami kraju w celach zarobkowych.

 

Polacy jako cel emigracji zarobkowej najczęściej wybierają kraje Unii Europejskiej: Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Irlandię i Włochy.

 

Dlaczego warto wyjechać za granicę?

 

Głównym powodem skłaniającym do wyjazdu są oczywiście wyższe zarobki. Średnie wynagrodzenia w krajach, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy są wielokrotnie wyższe niż w kraju i wynoszą przykładowo w Niemczech ponad 40000 EUR rocznie, a w Wielkiej Brytanii nawet 27000 GBP rocznie. Oczywiście znakomita większość imigrantów zarabia poniżej średniej w poszczególnych krajach, jednakże kwoty te wymownie pokazują różnicę w stawkach na rynku pracy.

 

Nasi rodacy często jako powód wyjazdu do pracy za granicą podają lepsze warunki zatrudnienia. To jest bardzo szerokie i subiektywne określenie, za którym mogą się kryć tak zróżnicowane elementy jak warunki socjalne (np. bezpłatne posiłki w czasie pracy, przerwy w pracy, dodatki rodzinne, mieszkanie służbowe), bardziej nowoczesne miejsce pracy, dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, dostęp do szkoleń czy  partnerska relacja służbowa pracodawca-pracownik.

 

Eksperci HR wskazują, że częstym powodem decyzji o wyjeździe do pracy są również chęć zdobycia nowych doświadczeń, podniesienie umiejętności zawodowych i językowych oraz sprawdzenia siebie.

 

Powodem wskazywanym przez emigrantów zarobkowych młodszego pokolenia jest chęć poznania innego kraju, ludzi, zwyczajów czy chęć spędzenia jakiegoś określonego czasu w inny sposób niż dotychczas.

 

Dlaczego warto zostać w kraju?

 

W ślad za wyższymi wynagrodzeniami za granicą idą wyższe koszty utrzymania się – koszty żywności, wynajmu lokum czy wszelkich usług tj. transport publiczny.

 

Często emigrantów zarobkowych dotykają również trudności na rynku pracy wynikające z nieznajomości specyfiki danego społeczeństwa i kultury pracowniczej.

 

Wiele osób za najtrudniejszy element wyjazdu wskazuje jednak rozłąkę z rodziną i zerwanie relacji społecznych w kraju oraz wyobcowanie i osamotnienie.

 

Wyjazd do pracy za granicę to test samodzielności, zaradności i wytrwałości, który może rozwinąć umiejętności językowe i zawodowe, podnieść samoocenę i pozycję na polskim rynku pracy. Jednak wybór czy wyjechać do pracy za granicą czy zostać w kraju jest zawsze bardzo indywidualny i zależy od bardzo wielu czynników: kwalifikacji zawodowych, znajomości języków obcych, sytuacji rodzinnej i majątkowej, stanu zdrowia, kondycji psychicznej, a także priorytetów życiowych i aspiracji zawodowych konkretnej osoby.

 

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe z kraju należy więc przeprowadzić szczerą i głęboką analizę wszystkich za i przeciw i dopiero na tej podstawie podjąć decyzję. Nie jest to proste, ale niezbędne aby praca za granicą przyniosła jak najwięcej więcej korzyści i nie spowodowała trudności i problemów. Zwłaszcza w obecnej sytuacji gdy na rodzimym rynku pracy jest bardzo dużo ofert zatrudnienia, pracodawcy na wiele sposobów starają się o pozyskanie i utrzymanie pracowników, a dla osób które chcą podwyższać i zmieniać kwalifikacje nie brakuje ofert finansowanych z funduszy unijnych - warto korzystać z dobrej koniunktury.

 

Kiedy już natomiast decyzja o wyjeździe do pracy za granicę zostanie podjęta należy postawić na oferty tylko sprawdzonych wcześniej pracodawców lub znaleźć posadę za pośrednictwem wiarygodnej agencji pracy, która zorganizuje proces rekrutacji i relokacji oraz może zagwarantować odpowiednie warunki zatrudnienia, a nawet wynagrodzenie tej samej wysokości jakie otrzymują pracownicy w kraju przyjmującym.

 

Monika Ulatowska

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość