CV - jak je przygotować i wyróżnić?

CV - jak je przygotować i wyróżnić?

 

Co to jest CV?

Skrót CV wszedł już tak bardzo do powszechnego użytku, że mało kto zastanawia się co on oznacza. Curriculum Vitae to łacińskie określenie oznaczające „przebieg życia” i w przyjętym rozumieniu chodzi oczywiście o życiorys zawodowy, czyli w szczególności o wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata do pracy.

 

Jak dobrze przygotować CV?

Należy pamiętać, że CV to wizytówka. Najczęściej jest to pierwsza informacja o Tobie, która trafia do potencjalnego pracodawcy i od niej zależy decyzja o zaproszeniu Ciebie do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. Jest to więc dokument kluczowy i do jego przygotowania, zarówno pod względem informacji w nim zawartych jak i jego wyglądu, należy podejść bardzo rzetelnie.

Podstawą dobrego CV jest treść, czyli aktualne, ułożone chronologicznie i przejrzyście informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Należy zwrócić uwagę na zaakcentowanie tych informacji, które są ważne z punktu widzenia konkretnego pracodawcy i konkretnego procesu rekrutacyjnego. Wysyłanie tego samego CV na wiele różnych ogłoszeń to częsty błąd.

Przygotowując CV zastanów się więc skrupulatnie co w danym ogłoszeniu rekrutacyjnym i stanowisku jest z punktu widzenia pracodawcy najbardziej istotne i jakie twoje cechy w jakim zakresie temu zapotrzebowaniu odpowiadają, a następnie właśnie te informacje umiejętnie podkreśl.

Uważa się, że dobre CV mieści się na jednej kartce papieru wielkości A4, i choć są przeciwnicy tej teorii to większość rekruterów ma ograniczony czas na przeglądanie dokumentów aplikacyjnych i choćby dlatego warto informacje o sobie przekazać w sposób, nie tylko przekonujący ale i zwięzły.

Nie zapomnij o zawarciu na pierwszej stronie aktualnych danych osobowych umożliwiających sprawny kontakt: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Jeżeli dostarczasz CV w formie papierowej zadbaj o jego schludność. Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentu w stanie niedbałym - najlepiej więc użyć do tego celu przezroczystej „ofertówki” lub sztywnej okładki, która uchroni CV przed ewentualnymi uszkodzeniami i zagnieceniami.

Zdjęcie w CV nie jest niezbędne. Jeżeli jednak decydujesz się na jego załączenie to pamiętaj aby było ono adekwatne do sytuacji: odpowiednie do składanych dokumentów i kontekstu relacji pracownik-pracodawca. Błędem jest załączanie zdjęć przypadkowych, z prywatnych wydarzeń.

Jeżeli masz za sobą doświadczenia zawodowe zbieraj rekomendacje od byłych pracodawców. Co do zasady w treści CV nie umieszcza się takich informacji, ale warto je dołączyć do tego dokumentu. Dla wielu pracodawców pozytywne opinie z poprzednich miejsc pracy są kluczowe. Natomiast jeżeli nie masz doświadczenia zawodowego być może brałeś udział w stażach, praktykach, wolontariacie czy innej aktywności społecznej, która może wskazać na cechy ważne dla danego pracodawcy oraz zademonstruje Twoją aktywną życiową postawę.

Z formalnego punktu widzenia każde CV powinno zawierać klauzulę o Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podmiot, któremu te dane są przekazywane. Taką klauzulę umieszcza się zwyczajowo na końcu CV, na dole strony i jest to warunek niezbędny, aby brać udział w procesie rekrutacyjnym.

 

Czego unikać w CV?

  • Nie przedstawiaj nieprawdziwych informacji w dokumentach aplikacyjnych - czym innym jest umiejętne wyróżnienie swoich atutów a czym innym koloryzowanie swojego CV nieposiadanymi w rzeczywistości kwalifikacjami.
  • Nie zamieszczaj informacji, które nie są istotne w kontekście stanowiska, na które aplikujesz – spróbuj spojrzeć na swoje CV z perspektywy osoby rekrutującej i skasuj zbędną treść.
  • Nie używaj ozdobników, wyrafinowanych czcionek - CV to  dokument, a nie praca artystyczna.
  • Nie rób błędów ortograficznych i interpunkcyjnych - mogą popsuć wrażenie nawet najlepszego CV.
  • Nie ujawniaj danych wrażliwych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych m.in. informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, stanie zdrowia, nałogach.

 

Jak wyróżnić CV?

Do wyróżniania CV należy podejść ostrożnie i raczej skupić się na umiejętnym zaakcentowaniu swoich atutów w kontekście konkretnego stanowiska pracy niż na niekonwencjonalnych formach tego dokumentu.

Na zdecydowanie więcej swobody mogą sobie pozwolić osoby aplikujące na stanowiska artystyczne, związane z rzemiosłem czy marketingiem – w takich zawodach nietuzinkowe CV wzbogacone o infografiki, multimedialne prezentacje dokonań czy prac może nas wyróżnić, jednakże w znakomitej większości przypadków sprawdzi się CV tradycyjne, o treści która będzie korespondować z oczekiwaniami i potrzebami pracodawcy.

 

Kto może pomóc?

W internecie jest wiele przykładów prawidłowo przygotowanych CV, jednak w przypadku gdy nie jesteś pewien jak ten dokument sporządzić samodzielnie, najlepiej jest zwrócić się o pomoc do doradcy zawodowego. Takich specjalistów można znaleźć w instytucjach rynku pracy:  urzędach pracy, ochotniczych hufcach pracy oraz agencjach pracy oraz w instytucjach, które realizują projekty finansowane z funduszy unijnych oferujące w swoim zakresie doradztwo zawodowe.

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość