Bezrobocie w Polsce lekko w górę, w Małopolsce bez zmian

Bezrobocie w Polsce lekko w górę, w Małopolsce bez zmian

 

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2018 roku wyniosła 5,9 %, a w rejestrach urzędów pracy w całym kraju pozostaje obecnie 971,3 tys. osób bezrobotnych.

 

Opublikowane dane oznaczaniewielki wzrost, o 20,8 tys. osób bezrobotnych w skali kraju, w porównaniu do listopada 2018r. Jednakże może niepokoić fakt, że zanotowany wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2018 r. był silniejszy niż w tym samym czasie przed rokiem, kiedy liczba bezrobotnych wzrosła o 14,1 tys. osób.

 

Powodów wzrostu bezrobocia Ministerstwo upatruje głównie w powrotach do ewidencji osób bezrobotnych po zakończeniu umów na czas określony, zakończeniu prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie, ogrodnictwie i budownictwie, spadku liczby ofert pracy, którymi dysponowały urzędy pracy.

 

Wzrost liczby bezrobotnych w na koniec 2018 roku odnotowano we wszystkich województwach w Polsce. Najsilniej odczuwalny był on w województwach: pomorskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

 

W województwie małopolskim stopa bezrobocia rejestrowanego jest znacznie niższa niż ogólnopolska - 4,7%. Pod tym względem Małopolska znajduje się niezmiennie na 3 miejscu w kraju, za województwami: wielkopolskim (3,1%) i śląskim (4,3%).

 

Pod koniec grudnia 2018 r. w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało 71 489 bezrobotnych mieszańców Małopolski.

Poziom bezrobocia w województwie małopolskim jest bardzo zróżnicowany od 2,4% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim.

 

Poza Krakowem najniższy poziom bezrobocia występuje w:

 • powiecie myślenickim (2,7%),
 • mieście Nowy Sącz (3,2%),
 • powiecie krakowskim (4,2%),
 • powiecie miechowskim (4,4%)  
 • powiecie bocheńskim (4,5%).

 

Nieco wyższy poziom bezrobocia, ale wciąż niższy od ogólnopolskiej stopy bezrobocia, występuje w:

 • powiecie suskim (4,7%),
 • powiecie wielickim (4,7%),
 • powiecie wadowickim (5,2%),
 • mieście Tarnów (5,2%),
 • powiecie gorlickim (5,5%),
 • powiecie brzeskim (5,5%),
 • powiecie oświęcimskim (5,7%).

 

Natomiast najwyższe bezrobocie w Małopolsce zarejestrowano w powiatach: nowotarskim (6%), proszowickim (6,1%), tarnowskim (7,2%), olkuskim (7,4%), limanowskim (7,6%), chrzanowskim (8,1%), nowosądeckim (8,2%), tatrzańskim (9,4%) oraz dąbrowskim (10,9%).

 

Sytuację na polskim rynku pracy w 2018 roku należy uznać za bardzo pozytywną. Wysoki i stabilny wzrost gospodarczy spowodował, że bezrobocie sukcesywnie zmniejszało się do poziomów nie notowanych w Polsce od początku lat 90-tych. Wzrosła również liczba osób pracujących osiągając poziom rekordowy 16,6 mln osób - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 72,8 proc.

 

Polski rynek pracy wypada dobrze również w statystykach unijnych. Zgodnie z danymi Eurostatu z października 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,8 % i była dużo niższa niż unijna średnia wynosząca 6,7 %.

 

Źródło:

www.mpips.gov.pl

www.wupkrakow.praca.gov.pl

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość