Pomoc finansowa dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

W celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie firm, które powstały przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego projektu „Postaw na przyszłość postaw na siebie” ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

O pomoc w wysokości do 3 tys. zł mogą starać się przedsiębiorcy, którzy w ramach projektu otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na dzień składania wniosku znajdują się w okresie trwałości (maksymalnie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Szczegółowe zasady oraz wzory dokumentów jakie należy złożyć znajdują się w załącznikach poniżej.

image Zasady_wsparcie_pomostowe_COVID_29_07_2020.docx Pobierz
image ZaAEOcznik_nr_2_OAywiadczenie_o_braku_podwyjnego_finansowania_29_07_2020.docx Pobierz
image ZaAEOcznik_nr_1_Wniosek_COVID_29_07_2020.docx Pobierz
image ZaAEacznik_nr_3_Formularz_informacji_pomoc_de_minimis.xlsx Pobierz

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość